Waterschap Limburg start bestrijding Japanse Duizendknoop op dijken

LIMBURG – Sinds enige tijd heeft Waterschap Limburg last van de Japanse Duizendknoop (JDK) op de dijken langs de Maas, met name in Noord- en Midden-Limburg, maar ook in Zuid-Limburg zijn de eerste haarden van deze zogenaamde plaagsoort aangetroffen. Om de veiligheid van de dijken te kunnen garanderen, start het waterschap met de bestrijding van deze uitheemse plant.

Dit gebeurt door middel van ontgravingen en chemische bestrijding. De Japanse Duizendknoop groeit razendsnel, verdringt bestaande planten en kan door scheuren van
funderingen groeien en door asfalt breken. Het probleem van de JDK is dat hij zich razendsnel verspreidt via een zeer uitgebreid wortelstelsel, waarbij ieder stukje duizendknoop weer kan uitgroeien tot een volwaardige plant. Dit is nadelig voor de grasmat van de dijk, wat weer nadelig is voor de erosiebestendigheid van de dijken.

Zorgvuldige afweging
Het beleid van het waterschap is dat er in principe geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. “Er is zorgvuldig gekeken naar de bestrijdingsmethode die hier het meest adequaat is, rekening houdend met de gevolgen voor mens en natuur. Echter vanwege het gevaar voor de veiligheid van de dijk en de hardnekkigheid van deze soort, is in dit geval chemische bestrijding de enige optie”, aldus waterschapsbestuurder Rein Dupont. Dat houdt in het vernevelen met glyfosaat.

Het waterschap zet uit veiligheidsoogpunt de locaties waar de Japanse Duizendknoop wordt
bestreden af met bordjes. “Dit betekent geenszins dat de verspreiding van de Japanse Duizendknoop in Limburg hiermee onder controle is. Een van de problemen vormt daarin dat we als Waterschap bij de bestrijding afhankelijk van de medewerking van andere terreinbeheerders en particulieren zijn.

Alleen gezamenlijk kan de opkomst van de JDK gestopt worden. We zullen als Waterschap om die reden ook de samenwerking zoeken met andere partijen en ook op zoek blijven naar andere efficiënte en duurzame methoden om te bestrijden. Daarnaast roepen we mensen op om geen tuinafval op de dijken te dumpen maar in de GFT-bak te deponeren.”

Vorig artikel2 oktober 1579: Afrekenen
Volgend artikelInbraak in Ittervoort