Randweg Nederweert voorlopig van de baan

NEDERWEERT – Via SP Limburg- De plannen voor de Randweg N266 in Nederweert verdwijnen in een la op het Gouvernement. Dit is het gevolg van een besluit van Provinciale Staten waarbij men kennis neemt van de randwegplannen en Gedeputeerde Geurts aan het werk zet om met open vizier en oog voor draagvlak de verkeersproblemen in en rond Nederweert te analyseren en hierna passende oplossingen voor te leggen aan Provinciale Staten. 

Sinds het begin van deze Statenperiode is de SP-fractie aan het duwen en trekken aan de onzalige plannen voor de randweg N266. Waar de provinciale weg aanvankelijk vreemd genoeg alleen een gemeentelijke aangelegenheid leek, zette SP-fractievoorzitter Bram Schaminée deze weer terug waar hij hoort: op de agenda van Provinciale Staten. Hierdoor nam de politieke weerstand tegen de randwegplannen snel toe. Steeds meer partijen zagen in dat het proces niet eerlijk was doorlopen en dat een randweg om Nederweert niet uit te leggen is.

Na veel geduw en getrek tijdens commissies en werksessies waaruit een wazig compromis voortkwam, deed de SP het voorstel om op een eerlijke en open manier overnieuw te beginnen. Volgens de SP en de onlangs door de Staten vastgestelde mobiliteitsvisie moet men eerst bekijken welke problemen er in en om Nederweert spelen en vervolgens pas oplossingen voor die problemen gaat uitwerken. Hier bleek al tijdens de commissie een grote meerderheid voor te vinden.

Uiteindelijk heeft het College van Gedeputeerde Staten en Gedeputeerde Geurts in het bijzonder goed geluisterd naar de wensen van de Staten en het voorstel op het laatste moment nog zeer in de richting van het voorstel van de SP aangepast. De randwegplannen worden voor kennisgeving aangenomen. Die verdwijnen ergens in een la op het Gouvernement en komen hier waarschijnlijk niet meer uit. De focus ligt nu op het uitwerken van goede oplossingen voor daadwerkelijke problemen voor en met de mensen in Nederweert.

Dit is niet zo zeer de verdienste van de politiek, maar van alle actievoerders, stakeholders en andere betrokkenen uit Nederweert die de afgelopen jaren hebben gestreden op dit dossier. Als zij niet in actie waren gekomen en niet voortdurend de noodklok hadden geluid, dan was dit heel anders afgelopen. Dan was de randweg er al lang doorheen geloodst, zonder dat de politiek goed en wel in de gaten had waar men ja tegen had gezegd.

Via www.limburg.sp.nl 

Lees ook

Werkgroep Randweg Nee: B&W Nederweert vraagt de gemeenteraad om twee schijnoplossingen te laten uitwerken

Roering over randweg Nederweert

Laatste 2 varianten Randweg Nederweert van tafel

Vorig artikelOrthopedisch chirurg SJG naar Burkino Fasso
Volgend artikelOndernemer Alex Storms: “Stilstand is achteruitgang”