´Same Sterk Vör Oos Monument´

OSPEL/ Het motto “Same sterk vör oos kerk” slaat aan. Parochianen en sympathisanten komen in actie om de adoptie van stenen te ondersteunen en na deze ingrijpende restauratie “de kerk in het midden van Ospel” te laten voortbestaan. Het is een kostbare restauratie, het is ook een kostbaar bezit in het dorp : een Rijksmonument.

3 Rijksmonumenten in Ospel

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door het rijk zijn erkend en aangewezen als beschermd monument. De omschrijving van de parochiekerk in het monumentenregister luidt :

O.l. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 1868, P.J.H.Cuypers. Driebeukige kruisbasiliek, geinspireerd op de vroeg-gotische vormentaal. Driezijdig gesloten koor met rechthoekige zijkapellen. Eenvoudige baksteenarchitectuur met venstertritsen binnen spaarbogen in de zijbeuken. Roosvensters in de eindgevels van het transept en toren. Zware toren zonder steunberen, door een traptoren begeleid. Achthoekige spits met hoekspitsen.

Voor de instandhouding van het rijksmonument kan de parochie aanspraak maken op subsidie voor het reguliere onderhoud aan de buitenkant. Voor de periode 2015-2020 is dat een bedrag van € 37.402,-. Aan de nu uitgevoerde restauratie draagt de Rijksoverheid niet bij. Zij is mogelijk omdat er nu een gunstige provinciale regeling geldt tot 50% van de totale restauratiekosten.

Naast de parochiekerk zijn in Ospel ook de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Klaarstraatzijweg en de windmolen De Korenbloem aan de Korenbloemstraat aangewezen als rijksmonumenten. En het zijn ook zeker Ospelse monumenten om trots op te zijn. Zij zijn door de eeuwen heen met inzet van hand- en spandiensten door vele generaties van eigen inwoners tot stand gekomen en in stand gehouden. De huidige generatie mag en moet daar trots op zijn. Het is een rijke erfenis uit Ospels verleden, die nu een kostbaar herstel vergt.

“Same sterk vör oos kerk” kunnen we dus ook omschrijven als “Same sterk vör oos (rijks)monument”!

U kunt een steentje aan de restauratie bijdrage door een steen/stenen te adopteren. Hoe ? Door € 15,- of een veelvoud over te maken op NL63 RABO 0319 4215 70 t.v.n. “Samen sterk voor onze kerk”. U ontvangt dan een certificaat van uw schenking. Uw giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Vorig artikelKrottepoffers vieren 45-jarig bestaan met ‘Overspel’
Volgend artikelDames HV Weert pakken eerste punten tegen Tilburg