Windmolens in Ospeldijk?

NEDERWEERT – Via gemeente Nederweert – Op 26 september 2017 worden er drie initiatieven (principeverzoeken) voor windenergie aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad maakt dan een keuze aan welk plan (of plannen) zij medewerking willen verlenen. Initiatiefnemers zijn al langer bezig om de haalbaarheid van een windmolenpark te onderzoeken. De plannen worden steeds concreter.

In totaal zijn er zeven principeverzoeken voor windenergie ingediend. Eén principeverzoek is tussentijds op verzoek van de initiatiefnemer terug getrokken. In totaal zijn er dus zes actuele principeverzoeken voor windenergie in Nederweert. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze allemaal bestudeerd.

Het college besloot op 22 augustus welke drie plannen zij aan de gemeenteraad gaat voorleggen. Aan de basis van dit besluit ligt onder meer een advies van een onafhankelijk deskundig windpanel. Dit panel heeft vooral gekeken naar omgevingsparticipatie, financiële participatie en de landschappelijke inpassing van de molens. Het principeverzoek Ospeldijk heeft de voorkeur van het college. Twee plannen zijn door het college aangemerkt als terugvalopties. Dit betreffen de plannen De Zoom en Frenkenbaan.

Het college stelt de gemeenteraad voor om met één initiatief (het voorkeursinitiatief) te starten. Windenergie in Nederweert is nieuw. Starten met één project, als pilot, als leerproces wordt nu gezien als beste optie. De terugvalopties komen pas in beeld als het voorkeursinitiatief onverhoeds niet gerealiseerd kan worden. De bewoners in de directe omgeving van plan Ospeldijk evenals alle zes de initiatiefnemers zijn persoonlijk geïnformeerd.

Als de raad het initiatief (principeverzoek) steunt kan de initiatiefnemer het plan verder gaan uitwerken tot een aanvraag van een omgevingsvergunning. Op deze aanvraag kunnen zienswijze worden ingediend en is inspraak mogelijk. Bij goed gevolg kan de verdere procedure worden voortgezet.

Volgens wethouder Coumans is communicatie van cruciaal belang. “We hebben de verschillende stappen via meerdere kanalen gecommuniceerd.” Mensen weten dat binnen de gemeentes initiatieven zijn om windenergie te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt ook bij de initiatiefnemers. Dit gaat natuurlijk in goede samenspraak. Je ziet ook in andere gemeenten dat de tegenstand toeneemt zodra plannen concreter worden. Het is daarom van belang het gesprek aan te blijven gaan.”

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie uitgesproken om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trekken samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen.

Het doel is mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, kunnen worden gerealiseerd. De partijen werken dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren.

In iedere gemeente wordt tenminste één windenergie-locatie ontwikkeld van vier-vijf windturbines.

Via www.nederweert.nl    Ospel Actueel

Vorig artikelParacommercie, oneerlijke concurrentie in de horeca 
Volgend artikelPlannen windenergie in september in de gemeenteraad