Plannen windenergie in september in de gemeenteraad 

LEUDAL – Via gemeente Leudal – Op 26 september 2017 worden er twee initiatieven (principeverzoeken) voor windenergie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad besluit dan of zij medewerking willen verlenen. Initiatiefnemers zijn al langer bezig om de haalbaarheid van een windmolenpark te onderzoeken. De plannen daarvoor worden steeds concreter.

Advies windpanel
In totaal waren er zes initiatieven voor windenergie in Leudal ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot op 15 augustus jl. om twee plannen aan de gemeenteraad voor te leggen. Aan de basis van dit besluit ligt onder andere een advies van een onafhankelijk deskundig windpanel dat door de provincie is ingesteld. Dit panel heeft vooral gekeken naar omgevingsparticipatie, financiële participatie en de landschappelijke inpassing van de molens. De twee plannen zijn de uitbreiding van het bestaande windpark aan de Boerderijweg en een nieuw windparkje met maximaal 3 molens in het gebied de Kookepan te Neer.

Besluit gemeenteraad
Als de raad de initiatieven (principeverzoeken) steunt dan kunnen de initiatiefnemers de plannen verder gaan uitwerken tot een aanvraag van een omgevingsvergunning. Op deze aanvragen kunnen zienswijzen worden ingediend en is inspraak mogelijk. Bij goed gevolg kan een verdere procedure worden voortgezet.

Communicatie
Communicatie is van cruciaal belang. De verschillende stappen zijn via meerdere kanalen gecommuniceerd. Mensen weten dat binnen de gemeentes initiatieven zijn om windenergie te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt ook bij de initiatiefnemers. Dit gaat natuurlijk in goede samenspraak. Je ziet ook in andere gemeenten dat de tegenstand toeneemt zodra plannen concreter worden. Het is daarom van belang het gesprek aan te blijven gaan.

Samenwerking
De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie uitgesproken om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trekken samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen.

Het doel is mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, kunnen worden gerealiseerd. De partijen werken dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren.

In iedere gemeente wordt tenminste één windenergie-locatie ontwikkeld van vier-vijf windturbines.

 

Vorig artikelWindmolens in Ospeldijk?
Volgend artikel20 september 1935: Voor eenmalig gebruik