Peelklokje online


OSPEL – Het Peelklokje met de kerkdiensten van 16 – 23 september is online. Met deze keer aandacht voor de gezinsbijdrage, 1ste communicanten en misgewaden Ospeldijk.

KERKDIENSTEN 16 – 23 september

Zaterdag 16 september, HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren,
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
ghm Sjef Hermans en An Hermans-de Wit.
ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein en achterkleinzoon Martijn.

Zondag 17 september, 24e zondag door het jaar, H. Lambertus,
10.00 (Samenzang)
Alda Stienen-Linssen.

Donderdag 21 september, Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 23 september,
19.00 (Zangkoor De Peelklanken)
ghm Peter Hubertus Henricus Slaats en Petronella Hendrica Heeskens.

“uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijksfeest”. Gouden bruiloft Jo en Til de Wit-Kanters zaterdag 23 september met zang door De Peelklanken, waarvan beiden lid zijn en Jo waarnemend dirigent. Van harte proficiat !

ACOLIETEN :
za. 16 sept. 19:00 : Mathijs en Luc van Hulsen;
zo. 17 sept. 10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen;
za. 23 sept. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

OVERLEDEN :
Op 3 sept. jl. overleed Annie Bloemers-de Win, 82 jaar, Buizerdstraat 5.
Moge zij rusten in vrede.

1e COMMUNICANTEN 2018 :
De presentatie van de 1e Communicanten is in 2018 op zaterdag 21 april om 19.00 uur.

MISGEWADEN OSPELDIJK :
Koster Jo Hermans laat weten dat misgewaden van de voormalige hulpkerk van Ospeldijk een nieuwe bestemming hebben gekregen. Hij bewaarde nog altijd kazuifels met bijbehorende superplies (wit linnen koorhemden) en albes (witte miskleding) en misdienaars toga’s van de hulpkerk. Zij zijn onderweg naar kerken in het binnenland van Suriname, waar zij in dank aanvaard worden ten behoeve van de erediensten.

“GEZINSBIJDRAGE” :
Terecht krijgt de restauratie van de kerktoren ruim aandacht van de restauratie comité. De kosten zijn hoog en vele parochianen steunen de actie spontaan, waarvoor grote dank. Tot de normale exploitatie van de parochie behoort de gezinsbijdrage als een belangrijke bron van inkomsten.

Dankzij die inkomsten kan de parochie het exploitatietekort nog beperkt houden.
Inmiddels loop het 3 e kwartaal 2017 ten einde en wellicht maakten sommige parochianen hun voorgenomen jaarlijkse bijdrage nog niet (volledig) over … ? Daarom bij deze even een geheugensteuntje. Uw bijdrage is welkom op NL94RABO01403.01.879 t.n.v. Parochie Ospel met vermelding gezinsbijdrage 2017.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Vorig artikelWeerter bedrijf legt uniek Zintuigenpark aan
Volgend artikelSlijptollen gestolen