Hulp gevraagd voor monumentale bomen in Weert

In 1859 werd aan de overzijde van de gracht bij de paters franciscanen een beukenhaag geplaatst. Inmiddels is de haag uitgegroeid tot een rij met bomen.

WEERT – Groeit er in uw tuin een boom die misschien ouder is dan 80 jaar? Dan heeft u mogelijk een monument in uw tuin staan. Mogelijk kunt u dan via de gemeente de boom gratis laten inspecteren en snoeien.

De gemeente Weert gaat het monumentale bomenregister vernieuwen. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Hierin wil de gemeente ook bijzondere bomen in particuliere tuinen opnemen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Bomen verhogen immers de waarde van uw woonomgeving.” Bescherming van waardevolle en monumentale bomen is nodig voor het behoud van een deel van de geschiedenis in onze stad. In het bomenregister worden de groene monumenten van Weert, de oude en/of bijzondere bomen beschermd.

Monumentaal
Is een boom ouder dan 80 jaar en is hij nog levendig? De leeftijd van een boom is aan te tonen door gegevens van het jaar van aanplant of door een inschatting van de stamdiameter. De stamdiameter moet groter zijn dan 70cm. Als de boom bijzondere kenmerken heeft, een cultuurhistorische waarde, grote natuurwaarde of hij is erg zeldzaam, dan komt hij mogelijk in aanmerking voor het nieuwe bomenregister. Dit zijn namelijk criteria om een boom monumentaal te maken. De gemeente hecht grote waarde aan monumentale bomen en geeft daarom ondersteuning voor het behoud van deze bomen.

Meerwaarde voor u en uw omgeving
Als uw boom inderdaad monumentaal of bijzonder is, dan is de boom beschermd tegen mogelijke kap. Een monumentale of waardevolle boom verhoogt de waarde van uw woonomgeving. Bomen leveren een grote bijdrage aan een groen en sfeervol straatbeeld. Waar zowel u als uw omgeving volop van kunnen genieten. Een grote boom geeft bescherming tegen klimaatextremen. Zo neemt een grote boom veel regenwater op. Door verdamping en de schaduw zorgen grote bomen voor verkoeling en voor een aangenaam leefklimaat.

Bescherming van bomen
Bomen die opgenomen zijn in het vastgestelde bomenregister mogen niet zomaar gekapt worden. Dit geldt ook voor bomen die in bestemmingsplannen zijn opgenomen. Voor monumentale en waardevolle bomen geldt dat bij overweging voor kap een goede en objectieve afweging van belangen gemaakt wordt. De afwegingen voor eventuele kap zijn te vinden in het bomenbeleidsplan van de gemeente Weert.

Meer informatie
Heeft u een oude of bijzondere boom in uw tuin staan? Meld het bij de gemeente, via het emailadres [email protected]. Geef daarin uw naam, adres en telefoonnummer door, zodat de gemeente contact met u kan opnemen. In overleg wordt een afspraak gemaakt om uw boom door een boomdeskundige te laten beoordelen. Blijkt dan dat u inderdaad een monumentale boom in uw tuin hebt staan? Dan kunt u via de gemeente de boom gratis eens in de 10 jaar laten inspecteren en noodzakelijk snoeionderhoud aanvragen. Informatie hierover vindt u in het bomenbeleid via www.weert.nl/groen.

 

Vorig artikelWeinig animo voor kermispenningen actie bij Weerter winkeliers
Volgend artikelOngeval met beknelling aan de Ringbaan-west