Restauratiewerkzaamheden liggen op schema

OSPEL – De kerkcommissie, pastoor Koumans en het Restauratiecomité zeggen de buurtbewoners en omgeving van de parochiekerk dank voor het begrip voor de overlast van het uitslijpen van de voegen van de kerktoren. Het eentonige gebrom van de compressor en het geluid van de slijpmachines duren al enkele weken, maar zal in de loop van de volgende week voorbij zijn. Dan zal ook de stofregen ophouden en na enkele regenbuien is de “pof” verdwenen. Het uitkappen van te vervangen stenen geschiedt handmatig en geeft minder overlast.

“SAME STERK VÖR OOS KERK”

De restauratiewerkzaamheden liggen op schema. Bij de eerdere inspectie is gebleken dat naast vernieuwing van het voegwerk en het vervangen van 3000 slechte stenen ook de
torenschoot – de overgang van het metselwerk naar de leien – vernieuwd moet worden. Bij de vorige restauratie werden daar iets te korte leien gelegd, waardoor het onderliggende hout verrot is. Er worden nu iets langere leien aangebracht. Ook bleek toen dat roeden en brugijzers van de glas-in- lood ramen opnieuw gegalvaniseerd moeten worden en de ophanging van de borden in de galmgaten een roestbehandeling nodig hebben. Een aantal mergelstenen wordt roestwerend behandeld. Deze werkzaamheden zijn in het bestek opgenomen. Onderhoud en revisie van de wijzerplaten van de kerkklokken werd pas na de steigerbouw geconstateerd en recente inspectie bracht nog meer gebreken aan het licht : zij betekenen extra herstel en een aanzienlijke kostenstijging. Vanwege mogelijke nachtvorst dienen de metselwerkzaamheden vóór 1 november gereed te zijn, maar totale afronding van het herstel is mogelijk pas begin 2018 ?

Het adoptiefonds ligt – naar het zich laat aanzien – ook op schema. Na de start met Ospel kermis volgde al gauw de vakantieperiode en is inmiddels de 1056ste steen-adoptie bereikt. Phicoop Ospel stelt daar is een attentie voor beschikbaar. Het restauratiecomité gaat de adoptieactie de komende tijd opnieuw onder de aandacht brengen.

Hoe kunt u een steen adopteren ? Door € 15,- of een veelvoud over te maken op NL63 RABO 0319 4215 70 t.v.n. “Samen sterk voor onze kerk”. Uw giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar

jg

Vorig artikelWeekend zaterdag veteranen Eindse Boys
Volgend artikel† Annie Bloemers – de Win