1 september 1940: Blijft in huis

Eerste propaganda- affiche 1 september 1940 - Gemeentearchief Weert

Op 1 september 1940 wordt het eerste propaganda-affiche “Engelsche vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers, daarom blijft in huis” in Weert aangebracht.

Het affiche moet de inwoners aansporen hun ramen en deuren te verduisteren. Ook moet de verlichting van straatlantarens, auto’s en zelfs fietsen worden afgeschermd.
Als iedereen dat doet, is Nederland en daarmee dus ook Weert voor de Engelse bommenwerpers niet meer te zien. Het affiche is als ‘stemmingmakerij’ bedoeld. Volgens de bezetter zaaien de bommen uit de Engelse bommenwerpers dood en verderf voor onschuldige burgers.

Dat er bommenwerpers in de buurt van Weert te zien zijn en dat daarbij ook bommen worden afgeworpen blijkt uit een aantekening in de ‘Kroniek van de Tweede Wereldoorlog’ van gemeenteontvanger Pierre Linssen van de dag er voor:
31 augustus 1940
Het was een fantastisch gezicht. Heel veraf hoort men bommen vallen. Op de Biest roepen een paar jongens achter Duitsche soldaten “Lichte aus!”. Distributie van textielgoederen en zeep.

Over het plakken van het affiche staat in de Kroniek vermeld:
1 september 1940
Op de aanplakbiljetten worden door de N.S.B.’ers platen aangebracht met het opschrift: “Engelsche vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers, daarom blijf ik thuis”.
(verschrijving Linssen. red.)

Sinds 16 mei 1940 is de oproep tot verduisteren ook al gedaan door middel van aanplakbiljetten met bekendmakingen en verordeningen.
Het Erfgoedcluster beschikt over een collectie affiches, bestaande uit zowel propaganda als bekendmakingen en verordeningen.

Lees de toelichting op het eerste propaganda-affiche in Geen genade

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelPolitie neemt partij drugs in beslag
Volgend artikelOndernemers in Roermond vinden dat gemeente te weinig doet aan bereikbaarheid binnenstad