Reststrook grond kopen van de gemeente Cranendonck?

BUDEL – Bent u eigenaar van een woning en grenst uw perceel aan een reststrook gemeentegrond? Dan heeft u de mogelijkheid uw kavel te vergroten door de aankoop van een reststrook tegen een aantrekkelijke prijs. Op woensdag 13 september vindt er om 19.30 uur een informatieavond plaats voor geïnteresseerden in de Reinder in Budel-Schoot (inloop vanaf 19:15 uur).

Ongeveer twee jaar geleden is de gemeente Cranendonck gestart met het project ‘verkoop reststroken en ongeregistreerd grondgebruik’. Inmiddels zijn er ongeveer 120 verzoeken tot koop ingediend en is het (on)geregistreerde grondgebruik behandeld in Budel, Soerendonk en Maarheeze. Het project krijgt nu een vervolg in Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. U bent van harte welkom op de informatieavond op 13 september.

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar gebied en een openbare bestemming hebben. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Als u vraagt een stuk grond te mogen kopen, wordt getoetst of er sprake is van een reststrook en de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is, of dat er kabels of leidingen liggen. Niet alle stroken grond kunnen verkocht worden.

(On)geregistreerde gronden
Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij het perceel getrokken zijn. Binnen de gemeente Cranendonck gaat het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit (on)geregistreerde grondgebruik behandelen. Onder bepaalde voorwaarden worden deze gronden mogelijk ook verkocht.

Verkoopprijzen
De verkoopprijs van grond tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor gronden gelegen achter de voorgevel. De verkoopprijs voor gronden voor de voorgevel is vastgesteld op €47,50 per m2. U kunt een verzoek indienen voor de aankoop van een reststrook in alle delen van de gemeente Cranendonck.

Informatieavond reststroken grond kopen
Datum: Woensdag 13 september 2017
Tijd: Start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: De Reinder in Budel-Schoot

Meer informatie?
Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Ruud Krol (06 46 95 41 27) of dhr. Bauke Brouwer (06 15 41 23 47). Ze zijn ook via e-mail te bereiken: [email protected]

Vorig artikelMiriam & Leon Gruijthuijsen uit Weert, hoe hoort het eigenlijk?
Volgend artikel24 augustus 1571: Een verklaring van goed gedrag