24 augustus 1571: Een verklaring van goed gedrag

Het Zwaard op de hoek Markt Hoogstraat anno 1953 - GAW Beeldbank 975

In een document, gedateerd 24 augustus 1571, opgeslagen in het Oud Rechterlijk Archief Weert, wordt ‘een verklaring van goed gedrag’ afgegeven.
In deze verklaring wordt door getuigen gezworen dat vader Jan van Sittart en zijn zoon Jan van Sittart zich steeds netjes hebben gedragen en niet beticht kunnen worden van ketterij (het belijden van een ander geloof dan het katholicisme).

Getuijcht Maes Petens (70 jr.) en Jan van Heijthuijsen (53 jr.) dat Jan van Sittart (de Jonge) van vrome alderen echt ende recht geboren is ende Jan van Sittart (de Oude) sijnen vader ende Peet Schonckens sijnder moeder in tijt haers bijwonens sich altijt minlicken gedragen hebben dat men daer geen quaet van hen heefft weten te seggen.
Dezelfden getuigen nog dat sij niet gehoert en hebben dat Jan van Sittaert vurschreven met enige herezijen (ketterijen) offt Beeldestormen befaemt offt beruchticht is geweest noch met enigen schelmerijen offt quaede feijten befaemt is geweest doch altoos in tijt sijns bijwonens sich vroemelicken ende behoerlicken gehalden heefft met sijnder huijsfrouwen gelijck dat enen vromen Burgerman toesteijt.

Jan van Sittart de Oude wordt op 19 juni 1571 ongeveer 51 jaar oud genoemd, zodat zijn geboortejaar rond 1520 moet zijn geweest.
Hij is tweemaal getrouwd geweest, de eerste keer met Peet Schonckens, ook wel Schoemekers genoemd en de tweede keer met Merriken van Waerle. De oudste zoon Henrick van Sittart erfde van Jen Schoe(n)mekers (!) een ververij, toen ter waarde van duizend gulden (het tweede pand op de hoek van de Langstraat en de Van Berlostraat, anno 2014 tegenover restaurant ‘Prego’).

Jan van Sittart de Jonge is in ieder geval met Lijsken Vogels getrouwd. Over een tweede huwelijk bestaat slechts een vermoeden.
Later was hij herbergier op de Markt in ‘Het Sweert’ op de hoek van de Markt en de Hoogstraat (in 2014 Brasserie D’Oude Markt).

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelReststrook grond kopen van de gemeente Cranendonck?
Volgend artikelWeertenaar Sem Aipassa doet mee aan A1 Worldcombat Cup Champions League