Presentatie oud-journalist Charl Swietert in Weert

Nederlands: Presentatie van "Moord op de informateur" (1982) van Charl Schwietert; v.l.n.r.: Schwietert, Van Agt, Nijpels en Van Thijn Foto: Nationaal Archief | Croes, Rob / Anefo

WEERT – Tijdens een ontmoetingsmiddag op zaterdag 2 september 2017 van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt oud-journalist en schrijver Charles Swietert een presentatie over pater Johan Vissers.

De ontmoetingsmiddag is op zaterdag 2 september 2017, aanvang 13:30 uur in Brasserie-Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1 te Weert. Op deze middag komen de volgende sprekers aan het woord:

  • Pater Piet Cuijpers, provinciaal overste van de Salvatorianen in België en
    coördinator van het missiebureau van zijn orde, spreekt over de internationale
    samenwerking bij de hedendaagse missionering.
  • Charles Schwietert, oud-journalist, zal een presentatie houden over pater Johan
    Visser met wie hij goed bevriend is. Charles Schwietert is als vrijwilliger verbonden
    aan de door pater Johan Visser opgerichte scholen.

De middag zal onderbroken worden door een pauze, waarin u een drankje aangeboden
wordt. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Zoals gebruikelijk is de middag gratis
toegankelijk. Een eventuele vrijwillige bijdrage in de inmiddels bekende ‘melkbus’ bij de
uitgang komt ten goede aan onze missionarissen en hun projecten. In verband met reservering van voldoende plaatsen stellen we het op prijs uw aanmelding uiterlijk woensdag 30 augustus 2017 te ontvangen via e-mail te zenden aan: [email protected]

Vorig artikel3 september open dag HBS Wilhelmina
Volgend artikelFietsen en gereedschap gestolen in Ospeldijk