Witte paardenkastanjes lijden onder droogte en insecten

Weert – De 720 witte paardenkastanjes in Weert hebben – hartje zomer – al een herfstkleur. De bruinverkleuring is een landelijk beeld. De gezondheid van de bomen is niet aangetast. De gemeente kan oorzaken deels aanpakken en doet dat ook.

Ongewijzigde aanpak

Jaarlijks behandelt de gemeente een beperkt aantal van de in totaal 720 witte paardenkastanjes. De aanpak dit jaar is niet anders dan die in vorige jaren. Een financiële bezuiniging speelt hierin geen rol. De gemeente heeft uitsluitend het onderhoud van plantsoenen aangepast door minder te maaien en te schoffelen. Dit heeft geleid tot besparingen.

Oorzaken bladverkleuring

Een deel van de paardenkastanjes heeft last van de bladvlekkenziekte en van mineermotten die ‘gangetjes’ in de bladeren eet. Daarbij komt dat de bomen flink last gehad hebben van warmtestress in het voorjaar. De temperaturen waren toen hoog, het was droog. Alle drie de oorzaken leiden tot een vervroegde verkleuring van het blad. De bladval vindt dan eerder plaats dan in de gebruikelijk herfstperiode.

Ecologische bestrijding

De droogte kan de gemeente niet bestrijden, de mineer-mot wel. Dat gebeurt ook, maar zeer terughoudend. De gemeente hanteert bij deze ongediertebestrijding een ecologisch verantwoord beleid. Deze aanpak houdt rekening met de functie van alle organismen in het ecosysteem. Want ook al is het bestrijdingsmiddel biologisch, het doodt niet alleen de mineermot, maar ook andere insecten en organismen die een belangrijke rol in de natuur vervullen. Dit betekent dat het merendeel van de witte paardenkastanjes niet behandeld wordt waardoor in de zomer bladverkleuring en bladval is te zien.

Vorig artikelBasketbal Academie Limburg hofleverancier van de Nationale Teams voor de jeugd!
Volgend artikelIN DE TENT – Feestavond LDS op 15 september 2017