NVWA zet bestrijding tijgermug Weert voort in wijken Leuken en Groenewoud

WEERT – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet de bestrijding van de Aziatische tijgermug in Weert voort in de wijken Leuken en Groenewoud. De bewoners van de betreffende wijken zijn hierover per brief geïnformeerd door de NVWA.De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de Aziatische tijgermug zich vestigt in Nederland.

De NVWA is op 24 juli 2017 gestart met de bestrijding van de tijgermug op het bedrijventerrein Leuken Noord in Weert. Bedrijven en een tiental omwonenden in de omgeving zijn hierover destijds ook al per brief geïnformeerd. Omdat er ook aan de rand van dit bedrijventerrein een tijgermug is aangetroffen, zet de NVWA de bestrijding nu voort in de aangrenzende wijken Leuken en Groenewoud.

De bestrijding van de tijgermug vindt plaats in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar tijgermuggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze broedplaatsen in de openbare ruimte verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. Daarnaast roept de NVWA bewoners per brief op ook in de eigen tuin broedplaatsen weg te halen. Het larvendodende middel dat de NVWA toepast is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren; ook water dat met het middel is behandeld kan gewoon gebruikt worden. De Aziatische tijgermug broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.

Geen direct gezondheidsrisico
De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya kunnen overdragen is te verwaarlozen. Dit gebeurt wel in tropische regio’s van Azië, Afrika en Amerika, landen waar deze virussen voorkomen. Volgens het RIVM vormt de vondst van enkele tijgermuggen op dit moment geen gevaar voor de gezondheid van de inwoners omdat de ziekten die deze mug kan overdragen (vrijwel) niet in Nederland voorkomen. Het risico op verspreiding van deze ziekten in Weert is momenteel redelijkerwijs uitgesloten.

Vorig artikelHerfst in de zomer
Volgend artikelDrie aanhoudingen en tabletteermachine aangetroffen