Ontmoetingsmiddag Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

WEERT – Op zaterdag 2 september 2017 is er een ontmoetingsmiddag van Dekenaal Weerter Missie Thuisfront bij Antje van de Statie.

Vanaf 13.00 uur kunt u deze middag aansluiten. Op deze middag komen de volgende sprekers aan het woord:

  • Pater Piet Cuijpers, provinciaal overste van de Salvatorianen in België en coördinator van het missiebureau van zijn orde, spreekt over de internationale samenwerking bij de hedendaagse missionering.
  • Charles Schwietert, oud-journalist, zal een presentatie houden over pater Johan Visser met wie hij goed bevriend is. Charles Schwietert is als vrijwilliger verbonden aan de door pater Johan Visser opgerichte scholen.

De middag zal onderbroken worden door een pauze, waarin u een drankje aangeboden wordt. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Zoals gebruikelijk is de middag gratis toegankelijk. Een eventuele vrijwillige bijdrage in de inmiddels bekende ‘melkbus’ bij de uitgang komt ten goede aan onze missionarissen en hun projecten.

Wilt u deze middag bijwonen stuur dan een mail naar: [email protected]

Vorig artikel13 augustus 1954: Durf en initiatief
Volgend artikelBrandweer rukt uit voor ondergrondse brand