Burgemeester Nederweert vraagt Weerter raadsleden om Van der Valk hotel niet door te zetten

WEERT/NEDERWEERT – Het is niet alleen ongebruikelijk, maar in het bestuurlijk verkeer bovendien ongepast. Zo kwalificeert een bestuurskundige de brief die burgemeester Henk Evers van Nederweert namens het college van B&W naar de raadsleden van Weert heeft gestuurd. Daarin verzoekt hij de raadsleden om de plannen voor een Van der Valk hotel niet door te zetten en dreigt met juridische procedures.

Aanleiding voor de brief is de aanvraag van Van der Valk bij de gemeente voor het verlenen van een coördinatieregeling. Van der Valk wil een hotel (en restaurant, wellnesscenter, casino, bioscoop en congresfaciliteiten) bouwen op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert. Met de coördinatieregeling worden in één beweging de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning geregeld. Dat levert tijdwinst op.

De Weerter gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het verlenen van een coördinatieregeling.

Juridische procedures
Nederweert heeft ook plannen voor de bouw van een hotel aan Nederweerter zijde van de A2. In 2007 klopte Nobis bij de gemeente aan met plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig hotel in de Stadspoort; het gebied waar snelweg A2 en de provinciale weg N275 elkaar kruisen.

Het Nederweerter college van B&W probeert de komst van een Van der Valk hotel tegen te houden. Er is volgens burgemeester Evers geen marktruimte voor twee hotels op deze locatie. In de brief schrijft Evers: “Het doorzetten van de hotelplannen aan de Weerter zijde dwingt ons tot juridische procedures. Daarnaast plaatst dit ons als buurgemeenten recht tegenover elkaar.”

De Weerter wethouder Frans van Eersel zei gisteravond ‘geen reden te zien om af te zien van het verlenen van een coördinatieregeling’. “Van der Valk is een private partij die op private grond een hotel wil bouwen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat er nu in plaats van kantoren leisure komt. Ik heb de plannen beoordeeld en zie geen reden om tegen de plannen te zijn.”

Ongebruikelijk
Uit een rondgang langs enkele deskundigen blijkt dat het op bestuurlijk niveau erg ongebruikelijk is om als college van B&W een brief te sturen aan de raadsleden van een andere gemeente met het verzoek om plannen tegen te houden. Verschillende Weerter raadsleden keken ook vreemd op van de brief.

Tijdens de commissievergadering gisteravond vroeg Lex Mook (VVD) zich hardop af wat burgemeester Evers precies bedoelt: “Dat de gemeente Nederweert belanghebbende is en dat zij in bestuursrechtelijke zin bezwaren gaat maken en beroepsprocedures gaat voeren of bedoelt hij dat anderszins en doelt hij op een civielrechtelijke weg?”

De gemeente Nederweert komt later vandaag met een antwoord op die vraag. Een woordvoerder heeft wel een verklaring voor de brief van burgemeester Evers aan de Weerter raadsleden. “De raad van de gemeente Weert is het bevoegd gezag waar het gaat om de zogenaamde coördinatieregeling.”

Update:

Het college van B&W van Nederweert geeft aan dat het besluit van Weert om de plannen voort te zetten ertoe leidt dat beide gemeenten recht tegenover elkaar komen te staan. Wat bedoelt burgemeester Evers? Dat de gemeente Nederweert belanghebbende is en dat zij in bestuursrechtelijke zin bezwaren gaat maken en beroepsprocedures gaat voeren of bedoelt hij dat anderszins en doelt hij op een civielrechtelijke weg?

Antwoord persvoorlichter Gemeente Nederweert: Wij kiezen uiteraard voor een weg die wij het meest gepast achten om tot resultaat te komen. In onze brief doen wij een moreel appél op de raad, juist om procedures te voorkomen.

Uw eerdere reactie dat de raad van de gemeente Weert het bevoegd gezag is waar het gaat om de zogenaamde coördinatie regeling waarbij in één beweging de bestemmingsplanwijzing en bouwvergunning worden geregeld. Toch stelt een bestuursrechtelijke deskundige die wij gesproken hebben het volgende: “Vooral dat college Nederweert raad van Weert rechtstreeks benadert is niet alleen ongebruikelijk maar in het bestuurlijke verkeer ook ongepast.” Wat is daarop uw reactie?

Antwoord persvoorlichter Gemeente Nederweert: Wij worden door het college van Weert met het raadsvoorstel voor een voldongen feit geplaatst. Helaas hebben wij  nu dus geen andere mogelijkheid dan ons rechtstreeks tot de raad te wenden. Het college mag geen voorstellen terugtrekken die door het presidium voor de raadsvergadering zijn geagendeerd. Dat kan alleen de raad zelf doen. Artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Weert strekt daar toe en luidt:  “Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.” Wij wijzen er nogmaals op dat de kern van ons betoog is dat Nederweert zich houdt aan bestuurlijke afspraken en dat ook van andere gemeenten verwacht. Het contact met het college van B&W van Weert is uitstekend. Op dit dossier lopen de standpunten uiteen. Dan is het goed dat er in Nederland procedures zijn om op een correcte manier zulke geschillen te beslechten.”

Bekijk hier de brief