Subsidie mogelijk voor activiteiten Van Hornejaar 2018

WEERT – Weert herdenkt in het jaar 2018 de gebeurtenissen die zich in 1568, 450 jaar geleden op een knooppunt in de geschiedenis, hebben afgespeeld. Toen werden Philips van Horne en Lamoraal van Egmont in Brussel onthoofd. In meerdere plaatsen in Nederland, België en Duitsland is daar volgend jaar aandacht voor. Activiteiten van Weerter vrijwilligersorganisaties in 2018 met als thema Van Horne (graaf, kasteel, geschiedenis) kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

De gemeente is op zoek naar ideeën en activiteiten die inspirerend zijn, mensen kunnen aanzetten om zelf (weer) actief te worden, om nieuwe ontdekkingen te doen, samenwerking te stimuleren en aan te zetten tot onderlinge verbondenheid. De activiteiten moeten gericht zijn op promotie bij een groot publiek uit Weert maar ook van buiten Weert, vernieuwend zijn en worden georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie. Duidelijk is al dat er in mei 2018 in Weert een musical wordt opgevoerd met als thema de graaf van Horne.

Subsidie voor activiteiten
De gemeente heeft de “Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018” ingesteld (dat is een speciale subsidieregeling). Door deelname aan deze tender kunnen vrijwilligersorganisaties subsidie krijgen voor activiteiten in het kader van het Van Hornejaar 2018. Met deze tender worden zij uitgedaagd met concrete ideeën en voorstellen te komen. Er is een maximumbedrag van totaal € 64.463,- beschikbaar.

Gebeurtenissen 1568
Uit 1568 zijn historische verhalen rond drie hoofdpersonen in het collectieve geheugen bewaard gebleven: Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Philips van Horne. Zij vormden de spil van de opstand der edelen tegen Koning Philips II van Spanje en zijn strikte wetgeving op het gebied van religie.

Een van de historische gebeurtenissen speelt zich af op 5 juni 1568 op de Grote Markt in Brussel: de onthoofding van Egmont en Horne. Het lot dat Egmont en Horne trof, was achteraf gezien, aanleiding tot het einde van een tijdperk: de Late Middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als een overgangsmoment van de ridderlijke bestuurscultuur naar een moderne centralistische staats- en bestuursvorm van steden en provincies, die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de Nederlandse bevolking opleverde. Deze gebeurtenissen vormen mede de aanleiding tot de Tachtigjarige oorlog 1568-1648.

In 1648 mondt dat uit in de officiële erkenning van een nieuw ministaatje op het politieke wereldtoneel. Dat ministaatje, de Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich in zeer korte tijd op te werken tot een geduchte grootmacht op militair-, handels- én cultuurgebied.

Vorig artikelFusieplannen Laurentius Roermond en VieCure Venlo
Volgend artikelKaartjes voor De Nacht van Johnny Hoes XXL verlaagd naar 5 euro