VVD Weert wil spitsstroken A2 Weert-Eindhoven

WEERT – De roep om een snelle verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven in de vorm van spitsstroken wordt steeds luider. Vorige week riep de Provinciale Staten naar aanleiding van een motie van de VVD Limburg het College van Gedeputeerde Staten op tot een actieve lobby richting Den Haag voor verbreding. De VVD Weert sluit zich hierbij aan. VVD-raadslid Thomas van Gemert zal hiervoor aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering een motie indienen om ook het college van B&W van Weert op te dragen aan te sluiten bij een actieve lobby richting Den Haag. De VVD Weert wil hiermee dat er een sterke gezamenlijke lobby op gang komt vanuit Weert in samenwerking met de omliggende gemeenten, de Provincie Limburg en de Provincie Noord-Brabant. Als deze lobby succesvol is, kan een nieuw kabinet dit najaar direct aan de slag met de verbreding.

Op 14 juni maakte de Programmaraad SmartwayZ bekend dat zij voor het ‘No Regret Pakket’ kiezen, waardoor vooral ingezet wordt op gedragsbeïnvloeding. Deze conclusie volgt naar aanleiding van de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A2 Weert Eindhoven. In dit onderzoek, dat gebaseerd is op berekeningen van de eerder uitgevoerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de A2 tussen Weert en Eindhoven volgens de berekeningen de komende jaren nét buiten de file top 50 van Nederland valt. Dit zou betekenen dat er op korte termijn geen verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven plaats zal vinden.

De VVD Weert is teleurgesteld in deze gang van zaken. Weerter VVD-raadslid Thomas van Gemert geeft verder aan dat het opvallend is dat SmartwayZ zich beroept op de berekeningen van de NMCA, terwijl het heel duidelijk is dat dit onderzoek achter de feiten aan loopt. De economische ontwikkelingen van de regio Eindhoven, oftewel de Brainport regio, gaan veel sneller dan verwacht. De verwachte economische groei in deze regio is volgens het CBS dit jaar zelfs hoger dan die van de grote steden in de Randstad. Volgens Van Gemert is het voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Weert en de regio noodzakelijk dat de A2 verbreed wordt.

VVD-fractievoorzitter Wendy van Eijk: “Ik hoop van harte dat ook alle andere raadsleden deze oproep steunen en het college willen opdragen een actieve lobby voor spitsstroken op te zetten samen met de buurgemeenten en de twee provincies.” Spitsstroken hebben het voordeel dat ze waarschijnlijk op korte termijn realiseerbaar zijn en minder kosten dan een verbreding van het gehele traject. “Als we de lobby voor spitsstroken nu actief opstarten dan kan een nieuw kabinet dat hopelijk na de zomer aantreedt hier direct werk van gaan maken”, aldus Van Eijk.

Vorig artikelGuido’s Orchestra heeft muzikale leiding op De Nacht van Johnny Hoes
Volgend artikelGemeente Roermond sluit bijzondere kringloopovereenkomst