Cranendonck stuurt brandbrief ‘Versnellen transitie kent lokale zorgen’ naar Provincie

CRANENDONCK – Naar aanleiding van de symbolische sleuteloverdracht van de stallen van Cranendonckse agrariërs aan het college van B&W is er op 6 juli 2017 de brandbrief ‘Versnellen transitie kent lokale zorgen’ gestuurd naar Provinciale Staten. De hierin geuite zorgen hebben te maken met de voorgenomen besluiten over de Verordening ruimte en de Verordening Natuurbescherming in relatie tot de beoogde versnelling transitie veehouderij. Cranendonck geeft hiermee het signaal door van de lokale ZLTO afdeling en ook haar eigen zorgen ten aanzien van het lopende traject ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst’. Het college roept op tot samenwerking en partnerschap.

Ontwikkelperspectief voor buitengebied
Cranendonck treft momenteel voorbereidingen om te komen tot een ontwikkelperspectief voor het buitengebied van Cranendonck. Hierin wil zij via het traject ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst’ een koers uitzetten voor de relevante vraagstukken in relatie tot haar buitengebied. In dit traject is de gemeente in gesprek met de gebruikers en er is expliciet aandacht voor de ontwikkelingen die zich voordoen in de agrarische sector.

Negatieve emoties niet constructief
Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck voorziet dat de voorgenomen maatregelen (om begrijpelijke redenen) veel negatieve emoties zullen oproepen bij de agrariërs. Zij vindt dit niet constructief en ziet het als een risico voor het welslagen van het ontwikkel traject Buitenkans! Cranendonck wil graag in gesprek blijven met haar agrariërs over de lopende ontwikkelingen en veranderingen in het buitengebied. Via deze brandbrief roept zij het provinciebestuur op tot gesprek en om in samenwerking met elkaar te komen tot een verduurzaming van het buitengebied.

Vorig artikelLoco-burgemeester Frans van Eersel opent nieuwe Aldi in Weert
Volgend artikelBraderie Weert: samen genieten van de kramen en gezellige terrassen