Eind 2017 eerste werken gepland voor uitbreiding industriezone Leuerbroek

KINROOI – In 2015 sloot het gemeentebestuur van Kinrooi een samenwerkings-overeenkomst af met de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Die onderzocht op welke manier industriezone Leuerbroek het best uitgebreid kan worden. Deze studie is inmiddels afgerond. LRM gaat nu op zoek naar een aannemer voor de uitbreiding van Leuerbroek die eind 2017 vorm zal krijgen.

Burgemeester Jo Brouns:  Als landelijke gemeente in het buitengebied waren de uitbreidingsmogelijkheden qua industrie beperkt voor Kinrooi.  Desondanks was er regelmatig vraag naar extra ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. Mede dankzij ons RUP Bedrijvigheid kunnen we binnenkort een mooi antwoord bieden aan de nood aan bijkomende industriegronden. Leuerbroek, de KMO-zone gelegen langs de Weertersteenweg tussen Kinrooi en Maaseik, zal uitgebreid worden met 7,9 hectare. De effectieve ontwikkeling van het gebied zal door LRM aanbesteed, gegund en gecoördineerd worden. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor de promotie naar mogelijke bedrijven en investeerders. LRM leverde al schitterend werk op dat vlak: verschillende bestaande bedrijven gaan principieel akkoord met een uitbreiding. Dat wordt vaak perfect mogelijk gemaakt omdat hun huidig bedrijfsterrein grenst aan het uitbreidingsgebied (bijvoorbeeld de noorderlijke paarse zone). De nieuwe KMO-zone zal afgebakend worden door het bestaande bedrijven-terrein, de Raamdijk (buurtweg) en het agrarisch gebied.

Uitbreiding Leuerbroek
De bedoeling is om het perceel ten zuiden van de Raamdijk en ten zuiden van de bestaande KMO-zone verder op te delen in circa 15 kleinere loten. Hiervoor dienen de nodige infrastructuurwerken te worden uitgevoerd.  Het perceel ten noorden van de Raamdijk of ten westen van het bestaande industrieterrein zal omwille van een beperkte diepte van 30 meter als mogelijke uitbreidingszone worden aangeboden aan de reeds gevestigde bedrijven op het bestaande bedrijventerrein Leuerbroek. Hiervoor werden reeds de nodige contacten gelegd. Een aantal bedrijven hebben inmiddels laten weten zeker interesse te hebben.

Ontsluiting via de Weertersteenweg
De ontsluiting van het bestaande en nieuwe bedrijventerrein zal gebeuren via de huidige aansluiting op de N762 (Weertersteenweg). Momenteel is er omwille van veiligheidsredenen maar één toegangsweg van en naar de KMO-zone. Die is bovendien voorzien van een camera die iedereen registreert die Leuerbroek bezoekt en verlaat. Dat blijft in de toekomst hetzelfde in functie van de veiligheid en de diefstalpreventie van het terrein. Het momenteel afgesloten zijweggetje zal op termijn wel terug open gaan. Dit vormt immers de verbinding met de uitbreidings-zone. Het nieuwe bedrijventerrein zal omsloten worden met een groenbuffer met een breedte 15 meter, goed voor in totaal 1,4 ha.

Vorig artikelGeen rookwaren meer in het zicht in Supermarkten vanaf 2020
Volgend artikelOprichting Stichting Vrienden van de Lambertustoren