2 juli 1586: Een bescheiden viering

Landvoogd der Nederlanden Alessandro Fernese afbeelding publiek domein

Op 28 juni 1586 (en niet in 1585, zoals in het ‘Handboek voor de geschiedenis van Limburg’ van dr. P.J.H. Ubachs staat) is Venlo ingenomen door de landvoogd van de Nederlanden, Alessandro Fernese, hertog van Parma namens koning Filips II van Spanje.

Dit wordt op 2 juli gevierd in Weert met het luiden van de klokken en het branden van pektonnen. Ook worden twaalf ‘potten wins’ (wijn) soldaat gemaakt. Totale kosten: acht gulden en 12 stuivers. Een voor die tijd nogal bescheiden viering.

De verantwoording van deze kosten is te vinden in de burgemeestersrekening van Floris Hugo van het jaar 1585/86.
Secunda Julij heefftmen alhijer opt overgaen der Stadt Venloo getriumpheert. Den custer met sinen hulpen voor hun clock luijden betaelt aen bier 18 st.Noch van twee peeck tonnen te coopen ende te stellen twee gul. 6 st.
Noch hebben die Scholtis, Borghemr., Scepenen ende enighe gecoren alsdoen verdroncken 12 potten wins, den pot ad 9 st., facit in all:  8 gul.. 12 st.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikel1 juli 1960: Fusies, overnames, sluiting
Volgend artikelNog 42 schutterijen na kavelrondes in de race voor D’n Um