Werkgevers opgelet: gemotiveerde statushouders willen aan de slag

Voorheen kregen ze eerst taallessen en werd er na de inburgering pas gekeken naar werk. Nu vindt dat gelijktijdig plaats. Het voordeel hiervan is dat ze direct in de praktijk aan de slag gaan, sneller de Nederlandse taal leren en kennismaken met de werkcultuur.

Statushouders staan te trappelen om aan het werk te gaan. Dankzij een succesvol project van Werk.Kom in samenwerking met de gemeenten Weert en Nederweert vinden dit jaar meer dan honderd statushouders hun plek in het regionale bedrijfsleven. Daarbij staan maatwerk en intensieve begeleiding centraal. Bent u als ondernemer op zoek naar gemotiveerde medewerkers? Verzorg dan eens een rondleiding of stel een werkervaringsplek beschikbaar.

Door Wesley Hegge

Een Syrische jongen die ervan droomde kapper te worden. Met hulp van zijn adviseur werkgeversdiensten kon hij aan de slag op een werkervaringsplek bij een kapper in Eindhoven. De kapper is bereid hem het vak te leren. “Het is zomaar een voorbeeld, want de statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) vinden werk in allerlei sectoren: horeca, techniek, boekhouding. Er zit zelfs een tandarts tussen”, zegt Claudia Moonen, coördinator van Werk.Kom. “Wat ze gemeen hebben, is dat ze enorm leergierig, enthousiast en beleefd zijn.”

Op weg naar werk
De samenwerking van Werk.Kom met de gemeenten Weert en Nederweert loopt al sinds 2013. In december 2016 is een nieuw project van start gegaan: Arbeidsgewenning en Taalondersteuning. Het project blijkt direct succesvol. Dat bewijzen de mooie cijfers. Van de in totaal 98 statushouders die instroomden bij Werk.Kom zijn er inmiddels 25 bemiddeld naar betaald werk. Nog eens 13 hebben een externe proefplaatsing of stage. De overige statushouders zijn hard onderweg dat ook te bereiken.

De ervaring leert dat statushouders snel hun draai vinden. Werk.Kom wil werkgevers die kansen zien, uitnodigen om het bedrijf eens open te stellen voor een rondleiding.

“Geweldige resultaten”, zegt Umügül Tasim, beleidsmedewerker bij de gemeente Weert. “Andere gemeenten zoals Venray en Venlo hebben geïnformeerd hoe we dat voor elkaar krijgen. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op bezoek geweest.” Het project onderscheidt zich door de integrale aanpak. Marc Moonen, consulent activering & diagnose bij Werk.Kom, licht toe: “Voorheen kregen ze eerst taallessen en werd er na de inburgering pas gekeken naar werk. Nu vindt dat gelijktijdig plaats. Het voordeel hiervan is dat ze direct in de praktijk aan de slag gaan, sneller de Nederlandse taal leren en kennismaken met de werkcultuur.”

Werkgevers ontzorgen
Alle statushouders krijgen een traject op maat. Door de afdeling Intake & Diagnose van Werk.Kom wordt in kaart gebracht welke opleiding en werkervaring de statushouder heeft opgedaan in het land van herkomst. Zij maken testen zodat er een beeld ontstaat van de competenties, persoonlijkheid en interesses. Claudia: “Daarna leggen zij een aantal bedrijfsbezoeken af bij ondernemers in de regio. Vervolgens zoekt een jobhunter van Werk.Kom samen met de statushouder naar een externe werkplek, waar werkervaring wordt opgedaan. Ze doen net zolang ervaring op tot ze betaald werk vinden.”

Ondernemers in de regio spelen een essentiële rol in het succes van het project. Claudia verduidelijkt: “We zijn blij met elke werkgever die maatschappelijk verantwoord onderneemt en kansen wil bieden aan statushouders. De werkgevers worden zoveel mogelijk ontzorgd. We blijven voortdurend betrokken bij de werkgever en de statushouder. Ze krijgen gedurende hun proefplaatsing of stage ondersteuning van een taalcoach en een consulent. Ook wordt gezorgd voor workshops en krijgen ze begeleiding . De taalcoach kan ook op locatie worden ingezet om zaken te vertalen zoals veiligheidsregels of om te helpen integreren op de werkplek. Als een werkgever denkt: het loopt even niet lekker, dan kunnen ze altijd bij Werk.Kom terecht.”

De ervaring leert dat statushouders snel hun draai vinden. Werk.Kom wil werkgevers die kansen zien, uitnodigen om het bedrijf eens open te stellen voor een rondleiding. “Begin laagdrempelig”, zegt Marc. “Het vervolg van een rondleiding kan het opdoen van werkervaring zijn. Als er een goede klik is, ben ik ervan overtuigd dat die werkgever gaat kijken naar gepaste werkzaamheden.”

www.werkpuntkom.nl

Leerwerkplekken gezocht
Werkgevers die interesse hebben, hoeven niet per se een vacature open te hebben staan. In tegenstelling, er wordt gekeken naar taken in plaats van een vacature. Wanneer u statushouders kansen wilt bieden op een leerwerkplek zou dat betekenen dat een (of meerdere) statushouder(s) gedurende 15 weken met behoud van uitkering 2 tot 4 dagen per week (afhankelijk van hun NT2-lessen) taken kunnen uitvoeren in uw bedrijf. Daniëlle Veenhuizen, adviseur werkgeversdiensten bij Werk.Kom, informeert u graag over de mogelijkheden. Telefoon: 06-34935443. E-mail: [email protected]

Vorig artikel‘Ik heb nog altijd iets jongensachtigs’
Volgend artikelKupers Touringcars en ABN AMRO gaan op reis