26 april 1839: Henry Bloemarts overlijdt

Gemeentearchief Weert, Oud Administratief Archief, inv. nr. 5 Henri Bloemarts wordt op 20 juli 1792 door ‘Fits James Princesse de Chimay’ benoemd tot secretaris van Weert, verzekerd als zij is van zijn ’bonnes vie, moeurs, fidelité et capacité ( zijn onberispelijk leven, zeden, trouw en capaciteiten). Hij volgt daarmee zijn vader Martin Guillaume op. Op de volgende blad is vastgelegd dat de eed op 30 juli 1792 is afgelegd.

Op 26 april 1839 overlijdt oud-notaris en oud burgemeester van Weert Henry Bloemarts. Onderstaande pagina heeft deel uit gemaakt van de tentoonstelling Weg van Weert.

18e en 19e eeuw
Geboren in Weert op 11 mei 1772.
Overleden in Weert op 26 april 1839.

Henry komt uit een gezin met zeven kinderen; hij is de oudste zoon. Hij woont en werkt in het ouderlijke huis aan de Hoogstraat (thans Apotheek Hupperetz). In 1792 volgt hij zijn vader op als secretaris van Weert. Hij behoudt deze functie na de inlijving van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk op 1 oktober 1795.

Henry wordt in 1800 door de Franse overheersers benoemd tot maire (burgemeester) van Weert. Burgemeester blijft hij ook na de machtswisseling in 1814. Op 20 mei 1824 wordt hij ook nog benoemd tot vrederechter van het kanton Weert en krijgt daarvoor dispensatie vanwege de ontstane dubbelfunctie.

Burgemeester blijft hij tot 1830. Bovendien is hij van 1801 tot 1824 notaris. Nadat L.F.H. Beerenbroek van 1830 tot 1840 burgemeester is geweest wordt een zoon van Henry’s broer Marcel, Louis Bloemarts, burgemeester van Weert en blijft dat tot 1863.

In 1865 sterft Louis als laatste telg van het geslacht Bloemarts in Weert. Henry blijft ongehuwd. Zijn bezittingen gaan naar zijn nazaten buiten Weert waardoor van hem hier nauwelijks materiaal bewaard is.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelAZC in Weert blijft open ondanks dalende asielinstroom
Volgend artikelOverlast in azc Weert sterk toegenomen: 287 incidenten in halfjaar tijd