18 april 1572: Twee ordonnanties

Weert zestiende eeuw - GAW Beeldbank XL 961

Burgemeester en schepenen kondigen op 18 april 1572 twee ordonnanties af. Een ordonnantie is een verordening die in die tijd door middel van een plakkaat aan de burgerij kenbaar wordt gemaakt.

In de eerste ordonnantie is een lijst opgenomen van personen die beurtelings voor de nachtwacht moeten opkomen. Voornaamste taak is het signaleren van brand. Weert telt eind 16de eeuw, inclusief de gehuchten, nog geen 600 woningen. Die panden zijn voor een groot deel uit hout opgetrokken, zodat een kleine brand grote gevolgen kan hebben.

De tweede ordonnantie gaat over de aanstelling en de beëdiging van de poortwachters.
Voor de ingang van de stad zijn op de invalstraten stevige poorten gebouwd. Een aantal straatnamen herinnert nu nog aan de plek waar de poorten gestaan hebben, zoals de Maaspoort, de Langpoort, de Beekpoort en de Hoogpoort. De poortwachters hebben onder meer tot taak te zorgen dat er geen onbevoegden de stad binnenkomen.

Een aantal plattegronden door de eeuwen heen van Weert zijn tot en met 11 januari 2015 te zien in de tentoonstelling  ‘Weert Jubileert’.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikel17 april 1970: KWJ versus LTS
Volgend artikel19 april 2007: Erepenning voor Johnny Hoes