4 april 1678: Een stapje hoger

Gemeentearchief Weert - oud-Administratief Archief Weert inv. nr. 3558

Onderstaand verhaal is onderdeel geweest van de verkiezing Stuk van het jaar 2013.

Adelsbrief Arnold Costerius 4 april 1678
De familie Costerius kwam oorspronkelijk vanuit de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. In Weert vervulden de leden vanaf 1638 het ambt van rentmeester van de heer van Weert. Vanaf 1654 combineerden ze die functie met het schoutambt. Het aanzien van de familie Costerius steeg daarmee aanzienlijk. Wat nog ontbrak was een adellijke titel.
Daarom liet Arnold Costerius zich in 1678 door keizer Leopold I in Wenen in de adelstand verheffen. Hij moest daar wel de nodige moeite voor doen, én betalen.
Schriftelijk werd alles vastgelegd in dit diploma van 4 april 1678. Voortaan mocht Arnold zich naar zijn hof op Boshoven,  “Costerius de Boschhoven” noemen.
Tekst adelsbrief van Arnold Costerius

Utque huius Nobilitatis tuae
num quoque quod in oculos hominum clarius incurrat, documentum exstet praedicta nostra authoritate Caesarea tibi ac postertati tuae legitimae universae masculinae et femininae non solum antiqua tua quibus hactenus usus fuisti armorum insignia clementer approbavimus ac ratifica vimus, verum etiam ex speciali quadam in te gratia auximus et locupletavimus pro ut tenore praesentium eadem approbamus.

Vertaling
En opdat de status van Uw adeldom in de ogen van de mensen nog meer glans krijgt,  hebben wij als uiterlijk bewijs hiervoor krachtens ons voornoemd Keizerlijk gezag voor U en al Uw wettelijke mannelijke en vrouwelijke nazaten niet alleen het oude wapen van U dat u tot nu toe gebruikt hebt welwillend goedgekeurd en bekrachtigd , maar hebben het ook – uit een zekere speciale sympathie jegens U – uitgebreid en verrijkt, gelijk wij ook de goedkeuring verlenen aan het wapen, zoals dat nu is vastgesteld.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikel3 april 1904: Emmanuel Smeets overlijdt
Volgend artikel5 april 1995: Bij de tijd