Komst -maximaal 80- alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar AZC Weert

WEERT – De eerste alleenstaande minderjarige vreemdelingen arriveren dinsdag 14 februari in het AZC Weert. Dat is de uitkomst van een overleg dat burgemeester Heijmans, de locatiemanager van het AZC, mevrouw Goudberg en de manager Bijzonder Opvang, mevrouw Joosten, vandaag hebben gevoerd. De situatie op het AZC is nu rustig en laat de komst van deze jongeren toe. 

Het AZC in Weert is een speciale procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Vanwege een verbouwing is er tot 1 april plaats voor 40 AMV’ers. Na 1 april volgen nog maximaal 40 AMV’ers. Het college van B&W gaf in september 2016 al toestemming voor de komst van deze vluchtelingen. Op dit moment wonen ongeveer 400 vluchtelingen in het AZC Weert. De helft is in afwachting van een woning, de andere helft zit nog in procedure of is in afwachting van beroep tegen uitzetting.

Jongeren
AMV’ers zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door ouders of voogd. Het zijn jongens en meisjes die gevlucht zijn uit hun land en hier asiel aanvragen. De jongeren van 15 tot en met 17 jaar verblijven maximaal 7 tot 10 weken op het AZC. In die tijd start ook de algemene asielprocedure. Deze groep wordt 24 uur per dag begeleid door professionele HBO-opgeleide agogen. Na afronding van de procedure worden de AMV’ers geplaatst in een kleinschalige opvang in het land, afhankelijk van de uitkomst van de asielprocedure.

Toestemming
Het COA heeft de gemeente op 17 augustus 2016 via een brief gevraagd om een standpunt voor het huisvesten van 50 tot 80 alleenstaande minderjarig vreemdelingen. Het college is op 13 september 2016 akkoord gegaan met het huisvesten van deze doelgroep binnen de kaders van de bestuursovereenkomst van 15 september 2015. Het college heeft regelmatig overleg met het locatiemanagement van het AZC Weert, zodat ze de ‘vinger aan de pols’ kunnen houden.

Vorig artikelProvincie Limburg wil miljoenen voor treinverbinding Weert-Hamont
Volgend artikelGebedenboek Filips van Montmorency ontdekt