Maatregelen tegen overlast door Noord-Afrikaanse asielzoekers op AZC Weert

WEERT – Overlast door Noord-Afrikanen binnen verschillende asielzoekerscentra in Nederland. De media schreven er de afgelopen dagen volop over. Ook het AZC in Weert heeft te maken met een groep van zo’n 18 mensen die overlast veroorzaakt. Daarom volgen maatregelen: extra toezicht, extra waarschuwen voor zakkenrollers maar ook degenen die overlast veroorzaken een dagbesteding geven.

Afgelopen week is in het bestuurlijk overleg van de Limburgse Regietafel (vluchtelingenzaken) stilgestaan bij de overlast die momenteel wordt veroorzaakt door Noord-Afrikanen in de AZC’s. Dit zijn vluchtelingen waarvan het merendeel geen recht heeft op een verblijfsstatus. Enkele burgemeesters hebben hun zorgen geuit over het gedrag van deze vluchtelingen. In Weert veroorzaakt een groep van zo’n 18 mensen overlast, op zo’n 500-600 vluchtelingen. De overlast, soms criminaliteit, is uiteraard heel hinderlijk. Bovendien zorgt die kleine groep voor slechte beeldvorming waarvan de andere vluchtelingen de dupe worden.

Landelijk probleem
Afgesproken is dat vanuit de Limburgse Regietafel een signaal wordt afgegeven aan de Landelijke Regietafel om hiervoor aandacht te vragen. Deze problematiek is immers een landelijk probleem waar vele AZC’s in vele gemeenten last van hebben. En waarvan de oorzaak ook alleen landelijk aangepakt kan worden.

Lokale niveau
Intussen hebben wij op lokaal niveau in Weert verschillende acties lopen: extra toezicht, extra waarschuwen voor zakkenrollers maar ook degenen die overlast veroorzaken een dagbesteding geven. Maatregelen die het COA en andere ketenpartners ter beschikking staan worden nog strikter toegepast op deze overlastgevende doelgroep.

Scherp in de gaten houden
Ze worden niet alleen als groep, maar ook als individu scherp in de gaten gehouden. Ieder signaal dat duidt op asociaal gedrag wordt direct besproken en de betrokken bewoner wordt scherp in de gaten gehouden. Op iedere ongewenste gedraging wordt gereageerd en waar mogelijk geacteerd. Waar mogelijk wordt direct aangifte gedaan.

Vorig artikelVluchtelingkinderen AZC Weert en Maastricht treden op in het Concertgebouw
Volgend artikelOp stap met Iris, aflevering 19