Tweede Kamerlid Karin Straus bezoekt AZC school Weert

WEERT – Op maandag 6 juni bracht VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs Karin Straus een bezoek aan de school op het terrein van het asielzoekerscentrum in Weert. Zij liet zich informeren over hoe het onderwijs aan asielkinderen met een (voorlopige) verblijfsvergunning eruit ziet en ging hierover in gesprek met de teamleiders van de drie scholenkoepels in Weert (Eduquaat, Meerderweert en Mozon) en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) Weert (Philips van Horne, Het College en Het Kwadrant).

In het AZC in de voormalige Van Horne Kazerne te Weert verblijven momenteel maximaal 1000 asielzoekers. Op 4 januari 2016 werd KoaLa AZC school Weert geopend, een school voor primair en voortgezet onderwijs op het terrein van het AZC in Weert. De scholen zijn gehuisvest in één gebouw en bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 18 jaar. Op dit moment geeft de school onderwijs aan 120 basisschool leerlingen en ongeveer 90 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn allemaal statushouder, vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Lessen Nederlandse Taal en Cultuur
Zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten. Daarnaast krijgen de leerlingen les in rekenen, lichamelijke opvoeding, Engels, verzorging en oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Ook creatieve vakken zoals tekenen komen aan bod. Onderwijs in een stabiele veilige omgeving is een belangrijk uitgangspunt bij het lesgeven. Na een periode van ca. 12 tot 18 maanden hebben de leerlingen voldoende basis zodat ze op een reguliere school geplaatst kunnen worden en mee kunnen komen in het Nederlandse onderwijs.

Soortgelijk onderwijs in Budel
In oktober 2015 bezocht Straus de AZC school in Budel-Cranendonck. Anders dan op de locatie in Weert worden er hier naast de statushouders ook mensen opgevangen die nog niet door de asielprocedure heen zijn. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen hier vaak maar kort verblijven, waardoor er grotere fluctuaties zijn in het aantal leerlingen. Dat brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld het behouden van goed gekwalificeerd personeel tijdens periodes met minder leerlingen.

Recht van onderwijs
Kinderen van 4-18 jaar hebben volgens internationale verdragen recht op onderwijs, ook in Nederland wordt dit onderwijs dus voor hun ingericht. Straus: ‘De wijze waarop dit onderwijs zowel in Budel als in Weert is georganiseerd is een goed voorbeeld hoe je pragmatisch, doordacht en zo efficiënt mogelijk goed onderwijs aan deze kinderen kunt geven. Bovendien is hier expertise opgebouwd waar andere scholen die onderwijs aan eenzelfde doelgroep gaan inrichten, heel goed gebruik van zouden kunnen maken.’

Kenniskring
De school is een van de 5 scholen van de Stichting LVO dat Eerste Onderwijs Anderstaligen (EOA) aanbiedt aan asielkinderen. Naast de AZC school in Weert biedt LVO dit onderwijs aan in Maastricht, Heerlen, Budel-Cranendonck en Horst (in oprichting). Om de opgedane kennis op individuele locaties zo goed mogelijk uit te wisselen is het samenwerkingsverband een kenniskring gestart. Binnen de kring wordt kennis uitgewisseld over hoe om te gaan met uitdagingen zoals het sterk fluctuerend aantal leerlingen, bekostiging, het behouden van goed gekwalificeerd personeel en de kwaliteit van het onderwijs. Straus moedigde het LVO aan om daarbij in gesprek te gaan met andere schoolbesturen om de bekijken op welke manier krachten gebundeld kunnen worden.

Vorig artikelKijkje in eerste Heijmans One woning in Weert
Volgend artikelPolitiemol Mark M. ontslagen