Veiligheid rond AZC in het geding

WEERT – De nieuwe wijkraad Rond de Kazerne in Weert heeft middels een brief haar zorgen geuit over de onrust op en buiten het AZC terrein het afgelopen weekend. Richting de gemeente verzoekt de wijkraad met klem veiligheid van de omwonenden te waarborgen en richting het COA wordt verzocht vooral niet de asielzoekers de toegang tot het COA terrein te weigeren.  Zo verplaats je het probleem naar de wijk.

Wijkraad Rond de Kazerne vreest voor “Calais-achtige” bouwwerkjes in de wijk

Sinds kort is de nieuwe wijkraad Rond de Kazerne weer actief met een nieuw bestuur. Alle taken van het oude bestuur zijn overgedragen. Een van de doelen van de wijkraad is de leefbaarheid in de wijk te behouden en te bevorderen. En juist die leefbaarheid is door het voorval van het afgelopen weekend op het AZC ernstig in gevaar gekomen. Zaterdag laat in de middag ontstond onrust op het AZC doordat enkele bewoners zich niet meer konden vinden in de leefomstandigheden op het AZC. Een van de asielzoekers ging zelfs in hongerstaking en een andere werd de toegang tot het terrein ontzegd vanwege respectloos gedrag. Door asielszoekers de toegang tot het AZC te weigeren creëer je volgens de wijkraad “zwerverij” in de wijk. En dat levert een gevaar op voor de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt.

Als wijkraad en buren wil het bestuur graag goed overleg met het COA. Er wordt met klem verzocht om toekomstige meningsverschillen met bewoners van het AZC toch vooral op een andere manier op te lossen. Hoe begrijpelijk een dergelijke maatregel ook is, je verplaatst het probleem alleen maar naar de wijk.

Richting college wordt het verzoek gedaan met het COA afspraken te maken hoe eventuele vergelijkbare incidenten in de toekomst aangepakt kunnen/moeten worden.

Voor de wijkraad staat maar een ding voorop, en dat is de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk behouden. Burgemeester Heijmans heeft zaterdag gezegd met een oplossing te komen. Hij vroeg hiervoor een kleine week.

Vorig artikelSchurft geconstateerd in AZC Weert
Volgend artikelTbc-besmetting in AZC Weert