In Memoriam Franciscaan Herman Piek

“Laten we al het goede teruggeven aan de Heer, de Allerhoogste en de dank voor al het goede naar Hem toebrengen, van wie al het goede voortkomt.”

uit: Franciscus’ Regel van 1221

Vol vertrouwen op een nieuw leven in de altijddurende aanwezigheid van God, de Gever van alle goeds, is overleden onze medebroeder, broer, zwager, oom en goede vriend

†Herman Piek franciscaan

Herman werd op 14 oktober 1936 geboren te Rotterdam. Hij trad in de orde van de minderbroeders franciscanen op 7 september 1961. Op 8 september 1965 legde hijzijn plechtige professie af en op 23 mei 1968 werd hij tot priester gewijd.

Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de kerk en de Orde. Als pastor was hij velen zeer nabij. In de orde heeft hij vele – ook internationale – functies bekleed: definitor, gardiaan, econoom, provinciaal delegaat voor de Clarissen, generale visitator. Ook was Herman betrokken bij de werving en vorming van jonge broeders en bij de zorg voor de ouderen. Hij woonde op een van de oudste plekken in Weert: het klooster van de Minderbroeders op de Biest. In dit klooster vervult hij de functie van gardiaan van 1998 tot 2004. Getroffen door een ziekte waar geen genezing meer mogelijk was, heeft hij ook het laatste gedeelte van zijn levensweg in diepgeworteld geloof afgelegd. Hij getuigde daar ook van en het tekende zijn naderend afscheid. Ook hierin voor velen een voorbeeld.

Wij nemen afscheid van hem in een Eucharistieviering op maandag 7 maart 2016, om 13.00 uur in de St. Aloysiuskerk van de St. Martinusparochie, Adriaen van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht, waarna de begrafenis op de R.K. Begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2, 3583 GZ Utrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren en elkaar te ontmoeten in de Willibrordkamer op de begraafplaats.

Utrecht, 1 maart 2016

Namens de communiteit:

Ton Peters ofm, gardiaan
Deken Roesstraat 13
3581 RX Utrecht

Namens de familie:

Tonny van Oers-Piek Lage Giessen 49
4223 SJ Hoornaar

Hier een interview met Herman in 2011.

Vorig artikelBurgemeester Heijmans grapt over ingestort pand Den Bosch
Volgend artikelWaaghals klimt in mast in AZC Weert