Burgemeester Evers wil bouw hotel Weert tegenhouden

WEERT/NEDERWEERT – Terwijl de gemeente Weert het overlaat aan de marktpartijen zelf, maakt Nederweert zich druk over de komst van twee hotels op steenworp afstand van elkaar. Burgemeester Evers wil dat Weert geen medewerking meer verleend aan de ontwikkeling van een hotel aan Weerter zijde. Gaat Weert toch verder dan overweegt Nederweert juridische stappen te zetten.

Buurgemeenten staan lijnrecht tegenover elkaar

Het bestuur van Nederweert zegt dat de realisatie van het Van der Valk hotel op bedrijvenpark Kampershoek 2.0 leidt tot een economische ontwrichting. Het (Nobis) hotel aan Nederweerter zijde staat al in de startblokken. Met klem wordt B&W van Weert verzocht geen medewerking te verlenen aan de komst van het Van der Valk hotel aan de Weerter kant van de A2. Er wordt zelfs gedreigd met juridische stappen.

Dat Nederweert niet blij is met de laatste hotelontwikkelingen in Weert was al bekend. Op 16 oktober werd in Weert een intentieovereenkomst getekend met HMS NV voor de vestiging van een hotelconcept op Kampershoek 2.0. Van der Valk heeft interesse getoond om op het hoekperceel A2 en de N275 een hotel te bouwen met congresfaciliteiten, restaurant en bioscoop.

Met verbazing werden de berichten in Nederweert gevolgd. In 2006 hebben Nederweert en Weert een gezamenlijk convenant gesloten voor de ontwikkeling van Stadspoort. In dit convenant is opgenomen dat de Pannenweg, Kampershoek en Kampershoek-Noord ontwikkeld gaan worden als bedrijventerreinen. In het plan Randweg West zijn ontwikkelingen in de leisure sector gepland. Op basis van deze overeenkomst heeft Het Rosvelt Onroerende Zaken (dhr. Loverbosch van Nobis) gronden verworven om op de locatie Randweg West een hotel te bouwen met leisure activiteiten. Inmiddels is er al een bowlingbaan, casino en restaurant gebouwd. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er onvoldoende ruimte is voor twee hotels. Dat zou zelfs leiden tot economische ontwrichting.

Burgemeester Evers verzoekt zijn collega Heijmans per brief het convenant te respecteren en geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het hotel aan de Weerter zijde van de A2. Mocht Weert toch de plannen doorzetten dan zullen juridische stappen volgen.

Weert reageert vrij nuchter en zegt de plannen van de initiatiefnemer af te wachten. Het perceel waar Van der Valk (HMS NV)  zijn oog op heeft laten vallen heeft een kantoorbestemming met daaraan ondergeschikte functies zoals horeca- en congresfaciliteiten. Een hotel past hierin. Van der Valk is verzocht het concept verder uit te werken in een concreet plan. Pas als het plan binnen is kan een definitief besluit worden genomen.

Volgens het gemeentebestuur van Weert hebben de twee initiatiefnemers onlangs met elkaar gesproken. HMS NV ziet geen belemmering in het feit dat Rosvelt Onroerende Zaken bv dit voorjaar start met de bouw van een hotel in Nederweert. Het Van der Valk concept is een ander concept en bediend een ander marktsegment.

De twee gemeenten staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat hoeft niet zegt Nederweert, als Weert zich aan de afspraken houdt. Het gemeentebestuur van Weert wacht op dit moment de vervolgstappen van HMS NV af.

 

Vorig artikelVastelaovendj op het AZC in Weert
Volgend artikelOfficiële opening school azc Weert