Veel bezwaren locatie Heijmans One woningen

WEERT – De commissie Ruimte heeft veel bezwaren bij de plaatsing van de tijdelijke woningen in de wijk Keent.  Wethouder van Eersel kon gisteravond in de commissievergadering het merendeel van de commissieleden niet overtuigen. Volgens de commissie zijn er voldoende andere geschikte plaatsen om de Heijmans One woningen te plaatsen. De raadsleden staan achter de bezwaren van het buurtoverleg de Chroniek. Woensdag 27 januari zal de locatie in de raad verder besproken worden.

Tijdelijke woningen zijn nodig om de druk in de huursector te verlagen

Waarom op die plekken. Dat vragen de commissieleden zich af. Het gaat om twee plaatsen in de wijk Keent vlak aan de Randweg. Bewoners krijgen hier te maken met aantasting van het woongenot en geluidsoverlast.  En dat geldt ook voor de nieuwe bewoners van de tijdelijke woningen. De commissie noemt andere meer geschikte locaties, zoals bij de voormalige sportvelden op Leuken en de plek waar voorheen BS Het Dal stond. Bovendien heeft een aantal commissieleden het gevoel dat het een prestige kwestie van de gemeente is om als eerste Limburgse gemeente de Heijmans One woningen te plaatsen. Zoals het er nu uit ziet komen de eerste woningen dit voorjaar. In totaal 30 woningen verspreid over drie locaties in Weert.

Wethouder van Eersel zei in een reactie de bezwaren te begrijpen, maar de gemeente heeft zorgvuldig naar de locatie en de mogelijkheden gekeken. De reden dat de gemeente overgaat op het plaatsen van tijdelijke huurwoningen is de huidige druk van de woningmarkt in de huursector af te halen. Er is ontzettend veel vraag naar huurwoningen en de gemeente kan daar nu niet aan voldoen. De keuze voor tijdelijke woningen heeft ook met de demografische ontwikkeling te maken. Die laat zien dat er over tien jaar minder woningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat er nu woningen gebouwd worden die over tien jaar of later leeg komen te staan.

Op de vraag van de commissieleden waarom de keuze is gevallen op het perceel aan de Randweg antwoordt de wethouder dat dit stuk grond al in bezit is van Wonen Limburg en het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden. Dat scheelt veel tijd. De geluidsnormen worden niet overschreden en de privacy van de nieuwe en bestaande bewoners zal gewaarborgd worden middels een haag die geplaats wordt.

De antwoorden van de wethouder konden de bezwaren en zorgen van de commissieleden Ruimte niet wegnemen. Er is nog veel aanvullend overleg nodig. Op verzoek krijgen alle commissieleden een lijst met plaatsen die onderzocht zijn door de gemeente en de leden krijgen inzicht in hoeverre de huidige plannen afwijken van het huidige bestemmingsplan. Na een discussie van ruim anderhalf uur besloot de voorzitter van de commissievergadering het agendapunt door te sluizen voor bespreking in de raad volgende week woensdag.

 

 

Vorig artikelMark M. weer terug naar de cel
Volgend artikelTraumahelikopter naar AZC in Weert