Burgemeester: dit is de actuele stand van zaken op het AZC

WEERT – Naar aanleiding van verschillende artikelen die de afgelopen dagen verschenen zijn, geeft burgemeester Jos Heijmans een update.

Stand van zaken op het AZC

De gemeente Weert en het COA willen graag de juiste stand van zaken weergeven. Burgemeester Heijmans: “Ten eerste wil ik duidelijk maken dat wij erg veel waarde eraan hechten dat de kinderen op het AZC zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Op dit moment is een concrete oplossing hiervoor in voorbereiding. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Het liefst hadden we natuurlijk al gebouwen op het terrein beschikbaar gesteld, maar wij zijn geen eigenaar ervan. We willen na de kerstvakantie starten met onderwijs. In principe gaan we dit op de kazerne bieden, conform de wens van de onderwijsinstellingen. Mocht dit volgens de huidige eigenaar (RijksVastgoedBedrijf) op dat moment onverhoopt niet mogelijk blijken, dan zal de gemeente een alternatieve locatie elders in Weert aanbieden. Sowieso wordt onderwijs dus na de kerst opgestart.”

Medegebruik
Er lopen momenteel gesprekken in het kader van medegebruik en koop van gebouwen door andere initiatiefnemers, deze hoopt de gemeente op korte termijn af te ronden. Heijmans: “Als gemeente willen we zowel op korte als lange termijn een goede invulling voor het kazerneterrein. Die zorgvuldige afweging kost tijd.”

Noodopvang
Miriam Goudberg, locatiemanager AZC Weert: “Omdat de nood zo hoog is, heeft het COA sneller dan verwacht de eerste bewoners naar het AZC Weert gebracht. Het COA levert op dit moment alleen noodopvang (‘bed, bad en drie maaltijden’). Daardoor zijn niet alle faciliteiten aanwezig voor een AZC, waaronder onderwijs. Op dit moment wordt de locatie geschikt gemaakt om te komen tot een AZC. Dan hebben we ook de faciliteiten van een AZC en kan het onderwijs samen met de gemeente worden opgestart. In een AZC gaan de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen. Men gaat dan zelf boodschappen doen, zelf eten bereiden, kinderen gaan naar school, volwassenen mogen vrijwilligerswerk doen, kunnen cursussen volgen etc.”

Respecteren van de privacy
Miriam Goudberg: “Toen het AZC in Weert werd gevestigd, hebben we gevraagd of de media de privacy van de vluchtelingen wilden respecteren. Dat betekent geen foto’s of filmbeelden publiceren van vluchtelingen herkenbaar in beeld. We betreuren dat dit de afgelopen weken toch een paar keer is gebeurd. Ik doe nog een keer een dringend verzoek om geen foto’s van vluchtelingen te nemen. Zeker gezien de kwetsbare positie van de mensen.” Burgemeester Heijmans gaat er vanuit dat iedereen zich hieraan zal houden zodat geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Vorig artikelBurgemeesters in actie voor trein naar Weert
Volgend artikelBouw hotel Nederweert komend halfjaar van start